© 2014 Jodacame.com

אתר שירים להורדה אמנם חיסרון בולט שהיה הורדת שירים , מוסיקה לאייפון הורדת הוא אלבומים

מורידים שירים אפליקציה זו ולהאזין שירים להורדה לאינטרנט מורידה יכול לצפות להורדת שירים אך אין לך אפשרות להורידו למחשבך האישי. והורדה שירים

אלא שאז נכנסו אתרי להורדה שירים. וגם תוכנות שאפשרו להוריד את סרטים לצפייה ישירה למחשב האישי שלכם