𝙬𝙝𝙮’𝙙 𝙮𝙤𝙪 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙘𝙖𝙡𝙡 𝙢𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪’𝙧𝙚 𝙝𝙞𝙜𝙝 𝙨𝙥𝙚𝙙 𝙪𝙥 הורדת שירים